لباس روحانیت در نبرد نمادها
50 بازدید
ناشر: طریق معرفت ثقلین
نقش: نویسنده
سال نشر: 1394
تعداد جلد : 3000
وضعیت چاپ : چاپ نشده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
در میدان نبرد نمادها و آئین ها و مذاهب ؛ نمادی مقدس و برتر ، ساده و در دسترس و در عین سادگی ، سازگار با فطرت ،کارآمد و موثر ، آرامش بخش و معنوی به میدان مبارزه آمده و هل من مبارز می طلبد نبرد عصر حاضر نبرد نمادهای دینی و اعتقادی است بنابراین روحانیت عالم و فاضل باید با کمک نماد محترم مذهب حقه ی تشیع یعنی«لباس ارزشمند روحانیت» به ترویج معارف ناب اسلام و اهل بیت علیهم السلام بپردازد و از حریم اعتقادات و معارف اسلام دفاع نماید. نوشته حاضر شامل گزارشی است از پیشینه کارکرد و باید و نبایدهای مربوط به لباس روحانیت در نبرد نمادها.